แฟลชรู้ใจ จัดให้ฟรี ค่าพื้นที่ห่างไกล

🤟🏻แฟลชรู้ใจ จัดให้ฟรี ค่าพื้นที่ห่างไกล!! 😍
เมื่อส่งพัสดุภายใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ไม่คิดค่าพื้นที่ห่างไกล

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
*เฉพาะการส่งจากต้นทางและปลายทางใน 3 จังหวัด (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) เท่านั้น

ติดตามFlash Express ผ่านไลน์