กล่อง กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ฝาชน แบบจ่าหน้า เบอร์ 2A กว้าง 14 x ยาว 20 x สูง 12 cm. (20ใบ)

กล่องไปรษณีย์ สะพานใหม่,กล่องพัสดุ รามอินทรา,กล่องไปรษณีย์,กล่องพัสดุ สะพานใหม่,ร้านขายกล่องพัสดุ ใกล้ฉัน,กล่องไปรษณีย์ ดอนเมือง,กล่องพัสดุ สะพาน ใหม่,กล่องไปรษณีย์ บางเขน,กล่องพัสดุ วัชรพล,กล่องพัสดุราคาถูก,กล่องพัสดุราคาถูก ส่งฟรี ,ร้านขายกล่องไปรษณีย์ สะพานใหม่,กลอ่งไปรษณีย์ ถนนเทพรักษ์,the bestbox,the best box,thebeestbox,

หมวดหมู่:

เบอร์ 00 กว้าง 9 x ยาว 14 x สูง 6 cm. (20ใบ)
เบอร์ 0 กว้าง 11 x ยาว 17 x สูง 6 cm (20ใบ)
เบอร์ 0+4 กว้าง 11 x ยาว 17 x สูง 10 cm. (20ใบ)
เบอร์ A กว้าง 14 x ยาว 20 x สูง 6 cm. (20ใบ)
เบอร์ AA กว้าง 13 x ยาว 17 x สูง 7 cm. (20ใบ)
เบอร์ 2A กว้าง 14 x ยาว 20 x สูง 12 cm. (20ใบ)
เบอร์ B กว้าง 17x ยาว 25 x สูง 9 cm. (20ใบ)
เบอร์ 2B กว้าง 17 x ยาว 25x สูง 18 cm. (20ใบ)
เบอร์ C กว้าง 20 x ยาว 30 x สูง 11 cm. (20ใบ)
เบอร์ D กว้าง 22 x ยาว 35 x สูง 14cm. (20ใบ)
เบอร์ E กว้าง 24 x ยาว 40 x สูง 17cm. (20ใบ)